Menselijk vs niet-menselijk

Als filosoof en documentairemaker ben ik geïnteresseerd in de veranderlijke scheidslijn tussen mens en natuur. In de interessante knoop menselijk vs niet-menselijk. Een urgente puzzel in de huidige klimaatcrisis. Het antropoceen stelt niet alleen ons mensbeeld ter discussie, maar ook concepties van natuur, dier, technologie, economie, politiek, rechtvaardigheid, empathie, egoïsme en altruïsme.

gerelateerde projecten