KOLK (in ontwikkeling)

Radio doc/ NTR/ NPO Fonds 2018

Klimaatverandering is een groot thema dat het leven van iedereen beïnvloedt, maar het is tegelijkertijd ook ongrijpbaar, vaak alleen zichtbaar in statistieken. Deze documentaire wil klimaatverandering iets tastbaarder maken, niet door op een wetenschappelijke manier in te gaan op de oorzaken van klimaatverandering, maar door de concrete invloed hoorbaar te maken. Ik wil verhalen brengen van gewone mensen wiens leven nú aan het veranderen is, in positieve en negatieve zin. Door klimaatverandering verdwijnen niet alleen veel dingen, maar ze veranderen.

‘The world is our iglo,’ vertelt Lana, een personage, ‘we have to take care of our surroundings’. Maar Lana voegt snel toe:  ‘I also want my apps and frequent flyer miles.’ Klimaatverandering is lastig.

NTR Ottoline Rijks
Muziek Bo Koek
Graphics Kris Kobes

KOLK (in development)

Radio doc/ NTR/ NPO Fonds 2018

This documentary explores the yin and yan of climate change. How does the changing climate effects daily life and work across Europe? What is lost and what emerges? For the changing climate is not only about disappearing worlds but equally about shifting worlds. Thematic motif is the ocean and it’s drifting currents, it transports the viewer from one story to an other.

‘The world is our iglo,’ one character points out, ‘we have to take care of our surroundings.’ But she quickly adds: ‘I also want my apps and frequent flyer miles.’ We’re in a tight spot indeed.

NTR Ottoline Rijks
Music composer Bo Koek
Graphics Kris Kobes