Over

Prosper de Roos (filosoof & documentairemaker) doceert, schrijft, maakt producties en programma’s voor podcast, festivals, TV en crossmedia. Zijn werk zoekt dwarsverbindingen, vertelt verhalen en onderzoekt ideeën op het snijvlak van filosofie, de mens, cultuur en ecologie.

Prosper groeide op in Rotterdam en Papendrecht. Hij studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en audio-visueel aan de St. Joost kunstacademie te Breda. Filosofische interesses zijn de wijze waarop het individu vorm krijgt in talloze dwarsverbanden; humanisme, publieksfilosofie; natuur en conceptuele landschappen.

Terugkerende thematiek in zijn mediaprojecten is de veranderlijke scheidslijn tussen de mens en het niet-menselijke. Als documentairemaker en filosoof is Prosper geïnteresseerd in het spanningsveld tussen de mens en zijn omgeving. Een simpele vraag die in veel werk terugkomt is: wat zie je als je de ogen sluit? Welke wereld droom je? De verhalen die wij vertellen beïnvloeden hoe wij de wereld zien. Gedachteconstructies staan niet op zichzelf maar geven betekenis, bemoedigen, misleiden, vernietigen en creëren.