Over Prosper de Roos

Prosper de Roos (filosoof & documentairemaker) doceert, schrijft, maakt producties en programma’s voor podcast, festivals, TV en crossmedia. Zijn werk zoekt dwarsverbindingen, vertelt verhalen en onderzoekt ideeën op het snijvlak van cultuur, ecologie en verbeelding.

Bio

Prosper de Roos groeide op in Rotterdam en Papendrecht. Hij studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam (MA) en audio-visueel aan de St. Joost kunstacademie te Breda. Filosofische interesses zijn de wijze waarop het individu vorm krijgt in talloze dwarsverbanden; humanisme, publieksfilosofie; natuur en conceptuele landschappen.

Vergezichten

Terugkerende thematiek is de veranderlijke scheidslijn tussen de mens en het niet-menselijke. Als filosoof en documentairemaker is hij geïnteresseerd in het spanningsveld tussen de mens en zijn omgeving. Een simpele vraag die in veel werk terugkomt is: wat zie je als je de ogen sluit? Welke wereld droom je? De verhalen die wij vertellen beïnvloeden hoe wij de wereld zien. Gedachteconstructies staan niet op zichzelf maar geven betekenis, bemoedigen, misleiden, vernietigen en creëren.